Ffordd Gyswllt Ddwyreiniol y Bae

Croeso i’r flog diweddaraf.

Heddiw fe welais safle adeiladu’r Ffordd Gyswllt Ddwyreiniol y Bae, sydd werth £57 miliwn. Rydw i wrth fy modd y bydd ffordd ar agor i fysus mewn da bryd ar gyfer Ffeinal Cynghrair y Pencampwyr ym mis Mehefin.

Bydd miloedd o gefnogwyr pêl-droed yn dod i Gaerdydd ar fws ar gyfer y gêm, a bydd y ffordd gyswllt newydd hon yn chwarae rhan allweddol yn helpu i leddfu traffig o amgylch y ddinas yn ystod un o’r digwyddiadau chwaraeon gorau y mae’r ddinas erioed wedi’i weld.

Diolch,

Phil

Cynigion Cyllideb 2017/18

Croeso i’r flog diweddaraf.

Rwyf yma yn Neuadd y Sir yn y siambr ddadlau ble byddwn ni’n trafod cyllideb y Cyngor yn ddiweddarach yn y mis. Mae’r cyfnod sydd ohoni yn amser pwysig iawn, nid yn unig i Gaerdydd, ond i Gynghorau ledled Cymru, wrth i ni geisio mantoli yn wyneb sefyllfa ariannol anodd iawn.

Mae Caerdydd wedi torri dros £200m o’r gyllideb dros y 10 mlynedd diwethaf, ac rydym yn gwybod na fydd y flwyddyn nesaf yn haws. Rydym yn wynebu toriadau o oddeutu £25m gyda dros £80m i ganfod yn y tair blynedd i ddilyn. Ond, cawsom setliad ychydig yn well na’r disgwyl gan Lywodraeth Cymru felly mae’r gyllideb yn cynnwys £7m ychwanegol i’n hysgolion, a hefyd byddwn yn rhoi mwy o arian yn ôl i’r meysydd y mae pobl yn eu hystyried yn bwysig, boed hynny’n strydoedd glanach neu wella ffyrdd y ddinas.

Dros yr ychydig wythnosau nesaf bydd Cynghorwyr yn dadlau manylion y gyllideb cyn iddo fynd i’r Cyngor Llawn er cymeradwyaeth yn hwyrach yn y mis.

Diolch,

Phil

Adfywio’r Maelfa

Croeso i’r vlog diweddaraf.

Wythnos yma, fe fynychais ddigwyddiad ymgysylltu â’r gymuned yn hen Lyfrgell Llanedern yn y Maelfa i gael rhagor o wybodaeth am y project ailddatblygu.

Diolch,

Phil