Creu cyfnewidfa drafnidiaeth o’r radd flaenaf yng Nghaerdydd

Mae’n bleser gennyf roi gwybod i chi bod y penseiri byd-enwog Foster & Partners, sy’n gyfrifol am adeiladau eiconig fel y Gherkin yn Llundain a senedd y Reichstag yn Berlin, wedi cael eu dewis i ddylunio’r gyfnewidfa fysus newydd.

Bydd hyn yn ategu eu gwaith presennol ar Uwchgynllun y Sgwâr Canolog a phorth newydd i mewn i Gaerdydd, yn ogystal â’u dyluniad ar gyfer Pencadlys newydd y BBC. Bydd y dyluniad hefyd yn rhoi ystyriaeth i ddatblygiad posibl y system Metro, a bydd yn gallu darparu ar gyfer y cynnydd a ragwelir yn nifer y teithwyr yn y ddinas.

Er mwyn cyflawni ein gweledigaeth o fod y brifddinas orau yn Ewrop i fyw ynddi, mae angen cyfnewidfa newydd o’r radd flaenaf arnom yng nghanol y ddinas – gan gysylltu teithwyr â rhwydweithiau trên, bws, beic a thacsi – yn ogystal â chreu argraff well o lawer ar ymwelwyr wrth iddynt gyrraedd ar fws neu drên.

 

Fel y gwelwch, mae’r dyluniad yn drawiadol, a bydd yn creu cyfnewidfa fysus a phorth newydd i Gaerdydd y gallwn ymfalchïo ynddynt – cyfleusterau y byddai unrhyw brifddinas yn Ewrop yn falch ohonynt.

Nawr mae angen i’r cyhoedd chwarae rôl yn natblygiad y dyluniad – a bydd cyfleoedd di-ri i wneud hynny mewn digwyddiadau ymgysylltu cyhoeddus drwy gydol mis Gorffennaf. Bydd y safbwyntiau hyn yn llywio’r dyluniad manwl – felly dewch i siarad â ni yn ein carafán gwybodaeth ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Sadwrn 4 Gorffennaf, 8:30am i 5:30pm – y tu allan i fynedfa flaen gorsaf drenau Caerdydd Canolog
  • Dydd Sul 5 Gorffennaf i ddydd Gwener 10 Gorffennaf, 8:30am i 5:30pm – yn stand A yng Ngorsaf Fysus Caerdydd
  • Dydd Sadwrn 11 Gorffennaf i ddydd Gwener 17 Gorffennaf, 8:30am i 5:30pm – ar ben uchaf Ffordd Churchill (y tu allan i Ganolfan Capitol)
  • Dydd Sadwrn 18 Gorffennaf i ddydd Gwener 24 Gorffennaf, 8:30am i 5:30pm – yn yr Aes
  • Dydd Sadwrn 25 Gorffennaf i ddydd Gwener 31 Gorffennaf, 8:30am i 5:30pm – gyferbyn â Gorsaf Drenau Caerdydd Canolog

 

Triathlon Caerdydd

Y penwythnos hwn, disgwylir i fwy na 1,300 o athletwyr heidio i Fae Caerdydd ar gyfer Triathlon cyntaf y ddinas.

Byddant yn cystadlu mewn ras gyffrous sy’n cyfuno nofio, beicio a rhedeg. Gyda thrac ‘Olympaidd’ a thrac ‘Cyflym’, mae Triathlon Caerdydd yn addas ar gyfer athletwyr o alluoedd amrywiol. Bydd y cystadleuwyr yn cychwyn drwy nofio 750m neu 1,500m ym Mae Caerdydd a beicio 40km neu 80km drwy Fro Morgannwg, cyn gorffen drwy redeg 5km neu 10km yn ôl i’r llinell derfyn ym Morglawdd Bae Caerdydd.

 

Dyma enghraifft wych arall o’r cyfleoedd a’r digwyddiadau cyffrous sydd ar gael i bobl eu mwynhau yng Nghaerdydd.  Bydd digon i ddiddanu’r gwylwyr hefyd, gan gynnwys sgrin fawr a sylwebaeth fyw, cerddoriaeth ac amrywiaeth o weithgareddau i bawb o bob oedran.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad ac i weld pa ffyrdd fydd ar gau, ewch i wefan Triathlon Caerdydd. Pob lwc i bawb sy’n cymryd rhan!

Diolch,

Phil