Nadolig Llawen!

Pen-blwydd hapus Caerdydd!

Dathlodd Caerdydd 60 mlynedd fel prifddinas Cymru y penwythnos yma. Yn dilyn ymgyrch gan Gyngor y Ddinas a phleidlais gan awdurdodau lleol Cymru, bu i’r Llywodraeth ddatgan mai Caerdydd oedd prifddinas Cymru. Cyhoeddwyd y newyddion ar yr 21fed o Ragfyr 1955 wrth fynedfa Neuadd y Ddinas, yna aeth y newyddion dros y ffôn i’r Gyfnewidfa Lo ac yna i’r ganolfan fasnach yn y ddinas. Mae statws prifddinas wedi helpu i wneud Caerdydd yn ganolfan fusnes, chwaraeon a diwylliant o safon ryngwladol ac mae’r ddinas wedi trawsnewid yn anferthol dros y 60 mlynedd ddiwethaf.

 

Cwestiynau ac Atebion ynghylch y Gyllideb

Yr wythnos ddiwethaf, defnyddiais ffordd newydd o gyfathrebu gyda thrigolion y ddinas, sef: sesiwn gwestiynau ac ateb yn fyw dros y we ar destun cynigion cyllideb diweddaraf Cyngor y Ddinas.

Cllrsqanda

Gyda’r Cynghorydd Hinchey yn barod ar gyfer y sesiwn Holi ac Ateb

 

Roedd yn arbrawf gwerth chweil o gysylltu’n uniongyrchol â thrigolion Caerdydd, a daeth â chwestiynau diddorol i’r fei. Bydd trawsgrifiad llawn a dwyieithog o’r sesiwn ar gael yn fuan ar wefan Cyngor y Ddinas.

Cofiwch y gallwch hefyd ddweud eich dweud am gynlluniau’r gyllideb drwy gyfrwng ein harolwg ar-lein neu yn un o’n sesiynau ar draws y ddinas. Cewch fanylion yma.

 

Adolygu’r Flwyddyn

Bu hon yn flwyddyn brysur yng Nghaerdydd gyda nifer o ddigwyddiadau a datblygiadau cyffrous. Darllenwch fy erthygl yn y South Wales Echo i weld sut flwyddyn y bu hi i’r ddinas ac am newyddion ynghylch rhai o’r pethau yr ydym yn edrych ymlaen atyn nhw yn 2016.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Phil