Blwyddyn Newydd Dda!

Mae’r Flwyddyn Newydd yn gyfnod cyffrous yng Nghaerdydd, yn denu trigolion ac ymwelwyr.

Es i i’r dathliadau Nos Galan ger Neuadd y Ddinas a Gŵyl y Gaeaf a ches gyfle i weld y gwaith oedd yn digwydd y tu ôl i’r llenni. Roeddwn yn arbennig o ddiolchgar am gefnogaeth Sayers Amusements eleni am eu rôl yn rhoi llwydan i ddathliadau’r Flwyddyn Newydd yng Nghaerdydd.

Ymunais â thîm stiwardiaid diogelwch Cyngor y Ddinas ar gyfer eu cyfarfod briffio. Mae’r staff hyn yn gweithio’n galed iawn i sicrhau bod ymwelwyr â’r digwyddiadau yn ddiogel ac yn cael amser wrth eu bodd.

Ces hefyd gyfle i ymweld â’r Orsaf Heddlu Ganolog i ddysgu am eu rôl yn rheoli’r economi nos, yn enwedig ar Nos Galan.

Yn olaf, es i i’r Ganolfan Triniaeth Alcohol, sy’n helpu’r sawl sydd wedi mynd dros ben llestri gyda’r dathlu ac yna sicrhau eu bod yn dychwelyd adref yn ddiogel. Mae hyn yn hollbwysig, yn enwedig wrth leihau’r nifer o bobl sy’n cyrraedd yr Adran Frys yn sgil yfed.

Roedd yn wych gweld yr asiantaethau gwahanol hyn yn cydweithio i wneud gwahaniaeth a chreu noson lwyddiannus, hwyliog a diogel o ddathlu.

Mae llawer o bethau cyffrous i edrych ymlaen atynt eleni ac rydw i’n siŵr y bydd y tîm digwyddiadau a’n partneriaid yn creu llawer mwy o eiliadau hudolus yng Nghaerdydd.

Diolch,

Phil