Ras Fôr Volvo yn dod i Gaerdydd

Caerdydd yn croesawu hufen y byd hwylio i Ras Fôr Volvo

Unwaith eto bydd Caerdydd yn ganolbwynt i fyd y campau rhyngwladol a’r buddion economaidd sy’n cyd-fynd â hynny. Ddydd Iau diwethaf, croesewais y cyhoeddiad y byddai’r ddinas yn cynnal cymal traws-Iwerydd Ras Fôr Volvo pan ddaw’n ôl i’r DU am y tro cyntaf ers 12 mlynedd yn 2018. Dyma fideo byr y gwnes yn fuan ar ôl gwneud y cyhoeddiad swyddogol yn Ystafelloedd Marchnata Caerdydd ym Mae Caerdydd:

Roedd yn bleser croesawu’n swyddogol y cyhoeddiad, ynghyd â’r Gweinidog dros yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart ac Adolfo Rodrigues o Ras Fôr Volvo.

IMG_0073

Mae’r ras – sy’n para 9 mis – yn dechrau yn Alicante ym mis Medi y flwyddyn nesaf, a disgwylir i griwiau gyrraedd Caerdydd rhwng 26 a 31 Mai 2018. Dilynwch @volvooceanrace ar Twitter i weld a allwn ni gael yr hashnod #volvooceanraceCDF yn trendio!

 

Diolch,

Phil