Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd VLOG

Croeso i fy mlog fideo newydd. Bob wythnos, byddaf yn rhoi newyddion gweledol i chi ynghylch rhai o’r prif ddatblygiadau sy’n digwydd yn ein dinas wych.

Yr wythnos yma, rwy’n sôn am Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd yn Stadiwm Lecwydd lle rydym wedi sefydlu partneriaeth gyffrous iawn gyda Choleg Caerdydd a’r Fro a Thŷ Chwaraeon Dinas Caerdydd.

Trwy weithio gyda’n gilydd, mae modd i ni sicrhau defnyddio’r cyfleuster chwaraeon gwych hwn i’w botensial llawn.

Rwy’n credu ei bod yn hollbwysig i ni fuddsoddi mewn gwasanaeth chwaraeon yng Nghaerdydd er mwyn i bobl o bob oedran gymryd rhan mewn chwaraeon.

Yn fy fideo, rwy’n siarad â Steve Borley, Cyfarwyddwr Tŷ Chwaraeon Dinas Caerdydd, sy’n credu bod y campws newydd yn un o’i fath yng Nghymru.

Mae Steve yn dweud bod y campws yn cyd-fynd â chyfleusterau dan do sy’n bodoli eisoes ac yn helpu’r gymuned chwaraeon yng Nghaerdydd tra mae’n rhoi hwb i wasanaeth addysg y ddinas. Mae hefyd yn credu y bydd rhannau eraill yng Nghymru dilyn esiampl ein cynllun arloesol.

Rwy’n gobeithio y byddwch yn mwynhau fy fideo.

Diolch,

 

Phil.