Dilynwch yr Arth i godi ymwybyddiaeth o roi organau

Croeso i Vlog yr arweinydd yr wythnos hon. Diweddariad yw hwn ar rai o’m gweithgareddau fel Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd.

Ddydd Mercher cefais gyfarfod ag Anna-Louise Bates, sefydlydd yr elusen rhoi organau “Believe”. Collodd Anna-Louise ei gŵr Stuart a’i mab Fraser mewn damwain ffordd fis Rhagfyr diwethaf. Dywedodd Anna-Louise wrthyf fod organau Fraser wedi achub pedwar bywyd, a sefydlodd yr elusen i gefnogi rhoddwyr organau ac annog pobl i gael sgwrs am bwysigrwydd rhoi organau. Roedd yn dda clywed bod yr elusen wedi mynd o nerth i nerth gan godi dros £50,000 a denu dros 4,000 o ddilynwyr ar Twitter a Facebook.

Dywedodd Anna-Louise wrthyf yng Ngogledd Caerdydd (lle mae hi’n byw) bod y nifer uchaf o bobl sydd wedi optio mewn i roi organau yng Nghymru, ac yr hoffai ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a’r system addysg i addysgu pobl am ddeddfau rhoi organau Cymru.

Masgot yr elusen yw tedi bêr o’r enw Fraser, ac mae’r neges gan Anna-Louise yn glir iawn – dilynwch yr arth i ddysgu mwy am roi organau. Gwefan elusen Believe yw http://www.believe-ods.org.uk/

 

Diolch,

Phil.