Dysgu i’w roi ‘yn y bin’

Croeso i fy Vlog diweddaraf sy’n canolbwyntio yr wythnos hon ar rywbeth mae llawer o bobl yn teimlo’n gryf yn ei gylch – sbwriel.

Mi es ddoe ar ymweliad ag Ysgol Uwchradd Llanisien i weld un o’r dulliau dyfeisgar mae plant yn y ddinas wedi bod yn eu dysgu er mwyn derbyn cyfrifoldeb personol dros sbwriel ac ymgyrch ‘Yn y Bin’.

Cafwyd ymateb brwdfrydig iawn gan y disgyblion i’r negeseuon pwysig hyn ac rwy’n mawr obeithio y byddan nhw yn mynd adref ac yn annog eu ffrindiau a’u teuluoedd i’w roi ‘Yn y Bin’ hefyd.

 

BLOG1Diolch,

Phil