Cymeradwyo Ardal Gwella Busnes a symud Ardal Cefnogwyr Caerdydd i Stadiwm Principality

Croeso i Flog Fideo wythnosol yr Arweinydd .

Rwy’n recordio fy mlog fideo’r wythnos hon yn Sgwâr Canolog Caerdydd, sy’n safle project adfywio mawr, er mwyn croesawu’r newyddion bod busnesau canol y ddinas wedi cymeradwyo’r cynllun ar gyfer creu’r Ardal Gwella Busnes gyntaf erioed yng Nghaerdydd. Mae hyn yn golygu y bydd busnesau lleol yn buddsoddi dros £7.5 miliwn er mwyn marchnata a hyrwyddo canol y ddinas dros y 5 mlynedd nesaf. Mae’n dangos ffydd mawr gan fusnesau yng Nghaerdydd, ac mae’r Cyngor nawr yn edrych ymlaen at weithio gyda’r tîm Ardal Gwella Busnes wrth iddynt symud ymlaen a datblygu cynllun busnes dros y 5 mlynedd nesaf.

 

Diwrnod sydd ar ôl tan un o gemau pwysicaf chwaraeon Cymru! Bydd Cymru’n chwarae yn erbyn Portiwgal yn rownd gynderfynol pencampwriaeth Ewro2016 yn Ffrainc. Er mwyn cynnig lleoliad mwy, mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid i symud Ardal Cefnogwyr Caerdydd o Barc Bute i Stadiwm Principality yng nghanol y ddinas. Ynghynt heddiw, dyrannwyd 20,000 o docynnau ar gyfer y digwyddiad hwn o fewn rhyw ddwy awr. Mae’r galw’n fwy nag y bu erioed o’r blaen, ond mae’n wych gweld cefnogwyr o Gaerdydd a Chymru gyfan yn rhoi’r fath gefnogaeth i’r tîm. Rwy’n sicr y bydd bars a bwytai dan eu sang ledled Cymru gyda phobl yn cefnogi’r tîm. Pob lwc Cymru!

 

BaleStadiumFanzone

Diolch,

 

Phil.