Holi Caerdydd 2016

Croeso i fy Mlog Fideo diweddaraf.

Heddiw, rwyf ym mhentref yr Eglwys Newydd yn trafod Arolwg Holi Caerdydd, y cyfle cyson i drigolion roi adborth ar ystod o wasanaethau Cyngor y Ddinas ac i helpu i lywio penderfyniadau yr ydym yn eu hwynebu wrth bennu cyllidebau pob blwyddyn. Bu i dros 4,000 o bobl gwblhau’r arolwg y llynedd.

Mae’r arolwg ar gael i’w lenwi ar ein gwefan neu mae fersiynau papur ar gael mewn llyfrgelloedd a Hybiau ledled y ddinas. Dyddiad cau’r arolwg yw dydd Sul, 11 Medi 2016.

Dyma’ch cyfle i gael dweud eich dweud, felly cymerwch ran!

Diolch,

Phil