Wythnos Cyflog Byw 30 Hydref – 5 Tachwedd

Croeso i’m vlog diweddaraf.

Roeddwn yn falch iawn o gael mynychu lansiad Wythnos Cyflog Byw Cymru heddiw. Cynhaliwyd y digwyddiad yn lleoliad hyfryd Castell Caerdydd, ac roedd Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru yn bresennol yno ynghyd â chynrychiolwyr o rai o’r 79 o gyflogwyr sy’n talu Cyflog Byw yng Nghymru.  Yn ystod y digwyddiad, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru y byddai’r Cyflog Byw yn cynyddu i £8.45 yr awr o 1 Ebrill, 2017.

Diolch,

Phil