Ymgynghoriad ar y Cynllun Hawl i Brynu

Croeso i’r vlog diweddaraf.

Hoffwn drafod mater pwysig iawn heddiw sy’n effeithio ar lawer o deuluoedd ledled Caerdydd. Hynny yw, tai fforddiadwy o safon. Fel y bydd rhai ohonoch yn gwybod, mae Cyngor y Ddinas yn bwrw ymlaen i atal y Cynllun Hawl i Brynu i ddiogelu’r nifer o dai Cyngor yng Nghaerdydd.

Ers 1985, mae bron 10,000 o dai’r Cyngor wedi’u colli o ganlyniad i Hawl i Brynu gan nad oeddem yn gallu ail-fuddsoddi’r elw yn ôl i mewn i fwy o dai fforddiadwy. Felly, trwy fis Rhagfyr byddwn yn ymgynghori a bydd pobl yn gallu mynegi’u barn ar ba un ag ydynt yn credu taw hyn yw’r peth iawn i’r Cyngor wneud ai peidio.

Credwn ei bod hi’n bwysig iawn ein bod ni’n diogelu ein stoc tai fforddiadwy ac rydym wedi bod yn gweithio’n galed iawn i ddatblygu tai Cyngor newydd ledled y ddinas. Ni yw’r Cyngor cyntaf yng Nghymru i lansio rhaglen adeiladu tai Cyngor uchelgeisiol iawn a fydd yn cyflenwi oddeutu 600 – 700 o dai Cyngor newydd dros yr ychydig flynyddoedd nesaf ar dir sydd ym mherchnogaeth y Cyngor. Mae hynny’n rhywbeth yr ydym eisiau ei ddatblygu ymhellach wrth symud ymlaen, ac rydym yn credu bod hynny’n bwysig iawn i sicrhau bod pawb sydd angen cartref yn cael un da ac o safon yng Nghaerdydd.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, ewch i www.caerdydd.gov.uk/hawlibrynu 31 Rhagfyr 2016 yw’r diwrnod olaf i ymateb.

Diolch,

Phil