Caerdydd Adroddiad Dinas Byw 2017

Croeso i’r vlog diweddaraf.

Mae Adroddiad Drafft Caerdydd Dinas Fyw, Dinas Byw yn edrych ar sut y mae’r ddinas yn perfformio ar draws ystod o ddangosyddion perfformiad allweddol:

  • Iechyd;
  • Trosedd:
  • Yr amgylchedd;
  • Yr economi; ac
  • Addysg.

Wedi ei lunio gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd mae’r adroddiad wedi ei gynllunio i ddangos cyflwr y ddinas heddiw ac i osod cyfeiriad lle mae angen iddi wella yn y dyfodol er budd ei holl drigolion.

Bydd yr adroddiad drafft nawr yn destun ymgynghoriad cyhoeddus tan 26 Chwefror 2017. Mae’r adroddiad drafft a manylion am sut y gall trigolion a sefydliadau gyflwyno eu barn ar gael ar-lein yn www.caerdydd.gov.uk/dinasfyw

Diolch,

Phil