Cynigion Cyllideb 2017/18

Croeso i’r flog diweddaraf.

Rwyf yma yn Neuadd y Sir yn y siambr ddadlau ble byddwn ni’n trafod cyllideb y Cyngor yn ddiweddarach yn y mis. Mae’r cyfnod sydd ohoni yn amser pwysig iawn, nid yn unig i Gaerdydd, ond i Gynghorau ledled Cymru, wrth i ni geisio mantoli yn wyneb sefyllfa ariannol anodd iawn.

Mae Caerdydd wedi torri dros £200m o’r gyllideb dros y 10 mlynedd diwethaf, ac rydym yn gwybod na fydd y flwyddyn nesaf yn haws. Rydym yn wynebu toriadau o oddeutu £25m gyda dros £80m i ganfod yn y tair blynedd i ddilyn. Ond, cawsom setliad ychydig yn well na’r disgwyl gan Lywodraeth Cymru felly mae’r gyllideb yn cynnwys £7m ychwanegol i’n hysgolion, a hefyd byddwn yn rhoi mwy o arian yn ôl i’r meysydd y mae pobl yn eu hystyried yn bwysig, boed hynny’n strydoedd glanach neu wella ffyrdd y ddinas.

Dros yr ychydig wythnosau nesaf bydd Cynghorwyr yn dadlau manylion y gyllideb cyn iddo fynd i’r Cyngor Llawn er cymeradwyaeth yn hwyrach yn y mis.

Diolch,

Phil