Ffordd Gyswllt Ddwyreiniol y Bae

Croeso i’r flog diweddaraf.

Heddiw fe welais safle adeiladu’r Ffordd Gyswllt Ddwyreiniol y Bae, sydd werth £57 miliwn. Rydw i wrth fy modd y bydd ffordd ar agor i fysus mewn da bryd ar gyfer Ffeinal Cynghrair y Pencampwyr ym mis Mehefin.

Bydd miloedd o gefnogwyr pêl-droed yn dod i Gaerdydd ar fws ar gyfer y gêm, a bydd y ffordd gyswllt newydd hon yn chwarae rhan allweddol yn helpu i leddfu traffig o amgylch y ddinas yn ystod un o’r digwyddiadau chwaraeon gorau y mae’r ddinas erioed wedi’i weld.

Diolch,

Phil